نحوه نوشتن پلن ریسرچ پروپوزال اپلای

توصیه نامه تحصیلی چیست ریکام

December 27, 2020

نگارش ریکام اپلای دکتری و ارشد مجدد recommendation letter

ریکامندیش لیتر یا ریکام برای اپلای، توصیه نامه تحصیلی است از سوی اساتید

متن و فرمت توصیه نامه ریکام در دانشگاه های کانادا معمولا آماده است و همچنین ایمیل اساتید برای مکاتبه و ارتباط، دریافت میشود

در کنار نگارش ریسرچ پروپوزال (پلن) اپلای ریکام از مدارک مهم اپلای محسوب میشه

//phd-proposal.ir/ 

Play this podcast on Podbean App